Tuinzuring

En voordat je het weet is 2024 alweer bijna 3 maand oud en sta je weer met z’n allen in de tuin te wieden.

Maart roert zijn staart

Helaas was de weerspreuk ‘Maart roert zijn staart’ vandaag erg van toepassing en hebben we tussen en tijdens hagel- en regenbuien slechts een begin kunnen maken met het mos- en onkruidvrij maken van de tuin. De meeste kruiden komen gelukkig na de afgelopen, extreem natte, herfst en winter toch gewoon weer tevoorschijn. Bijvoorbeeld de tuinzuring (Rumex rugosus), heeft alweer veel frisgroen blad.

Tuinzuring
De tuinzuring heeft alweer veel frisgroen blad.

Eetbaar

Het jonge blad van deze meerjarige plant kan als spinazie maar ook prima rauw in salades gegeten worden. Het heeft een fris zure smaak (de naam zegt het al) en bevat veel vitamine C. In Nederland kennen we veel verschillende soorten zuring. Berm-, bloed-, krul-, moeras-, paarden-, ridder- en schapenzuring zijn er maar een paar van. Ze zijn allemaal niet even makkelijk van elkaar te onderscheiden maar het blad van alle soorten is wel in meer of mindere mate eetbaar.

In België zijn er een aantal bekende recepten met zuring als ingrediënt. Bijvoorbeeld Paling in ’t groen en Zurkel Stamp (stamppot zuring). Beiden lijken me de zeker moeite waard om eens te maken.

Ten tijde van de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen werd zuring al uit het wild verzameld om als gezonde smaakmaker in allerlei gerechten te dienen. Nog tot begin 20e eeuw werd zuring uit het wild verzameld maar ook in moestuinen geteeld.

Mrs. M. Grieve schrijft in ‘A Modern Herbal’ uit 1931:

Sorrel sharpens the appetite, assuages heat, cools the liver an strengthens the heart, it is an antiscorbutic, resisting putrefaction and in the making of salads imparts a grateful quickness to the rest as supplying the want of oranges and lemons.

Rembertus Dodonaeus noemt het Patich en beschrijft de vele toepassingen hiervan in zijn Cruijdeboeck uit 1554:

Die bladeren gruen ghestoten met olie van Roosen ende wat Sofferaens vermenght verteeren ende doen vergaen gheswillen van den hoofde daer op gheleyt. Tsaet van Patich met water oft wijn ghedroncken stopt den loop des buycx ende beneemt dat walghen van den magen. Die wortelen van desen cruyden in wijn ghesoden ende ghedroncken sijn goet tseghen die geelsucht doen water maken verwecken die natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen ende doen den steen ende dat graveel breken ende rijsen. Die selve wortel met azijn ghestooten verteeren ende ghenesen die herde milte ende alleen ghestooten ende op die heymelijcke plaetsen van den vrouwen gheleyt stelpt die vloet ende overvloedighe natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen.

Hoofd Kruidentuin Nico Rookmaker.Nico Rookmaker
23 maart 2024

Ontvang nieuwtjes en tips met onze nieuwsbrief

Momentje...

U bent aangemeld!